Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap célja
Honlapunk célja, hogy tájékoztatást nyújtson az ADPH Kft. által forgalmazott Enterol gyógyszerekről.

Használat feltételei
Minden felhasználó elfogadja a honlap használatának az alábbi feltételeit, és elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlapon szereplő információk jogosulatlan felhasználásáért az ADPH Kft. nem vállal felelősséget.
A honlapon elhelyezett információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, amely nem helyettesíti az orvos vagy más egészségügyi szakember felkeresését. A honlap (enterolprobiotikum.hu) oldala megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalt!

Információk
Az ADPH Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Az ADPH Kft.fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Hivatkozások, linkek
Ha Ön elhagyja az enterolprobiotikum.hu oldalt, és más internetes honlapra kerül át, akkor ott más feltételek érvényesek, és az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalunk felelősséget, ha az enterolprobiotikum.hu honlapján szereplő hivatkozással jutott oda. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a ADPH Kft. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek
A bejegyzett védjegyek, védett nevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az egyes logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulással lehet felhasználni vagy sokszorosítani.

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga
Az enterolprobiotikum.hu honlap és az azon található képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben - kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket - kizárólag az ADPH Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Minden szerzői jog az ADPH Kft. illeti.

Adatvédelmi tájékoztató 

Az adatok kezelője és az adatkezelésért felelős: ADPH Kft. székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 58

Az ADPH Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, az általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az ADPH Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit.

A kezelt adatok köre

A honlapon található szolgáltatások egy része nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Ön személyazonossága, illetve személyes adatai feltárása nélkül hozzáférhet. A honlap meghatározott részei megtekintéséhez azonban szükséges az azonosításra szolgáló adatok megadása. Az ADPH Kft. a honlapján kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez rendelkezésre bocsátja. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, akkor elfogadja annak a lehetőségét, hogy a honlap bizonyos részeihez nem fér hozzá. A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott szolgáltatások: - a honlap orvos szakmai tartalma. A regisztrációhoz, illetve az e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez a látogató a nevét, a lakcímét, az e-mail címét és az orvosi pecsétszámát adja meg. A látogató adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ADPH Kft. a megadott személyes adatokat nyilvántartsa és kezelje. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a honlap üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A honlap üzemeltetője különleges adatot nem gyűjt és nem kezel. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a látogató (érintett) hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez szükséges azonosítás, illetve szakmai információk küldése e-mailben. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik, illetéktelen személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat nyilvánosságra nem hozza.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A honlapon regisztrált látogatói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az ADPH Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik az adatok helyesbítését, módosítását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A látogatók ezzel kapcsolatos kérelmüket az ADPH Kft. székhelyére vagy Info_Budapest@magnapharm.eu e-mail címre küldött levél útján terjeszthetik elő. Az adatkezelő a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Jogérvényesítési lehetőségek

A honlap látogatója tiltakozhat személyes adatának nem megfelelő kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avtv. tartalmazza.

Adatvédelmi Nyilvántartás

Az adatkezelő a honlap adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztráció végett bejelentette.

Az ADPH Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-89592/2015.

 “Cookie”-k

A honlap használatának megkönnyítése céljából az ADPH Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

Ez a honlap a Google Inc. ('Google') által biztosított Web analitikai szolgáltatást, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „Cookie-kat”, azaz, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ,  melyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos elemzéseket. Az Ön weboldal használata során generált Cookie információkat (beleértve az Ön IP címét is) a Google egy, az Amerikai Egyesült államokban lévő szerverre továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy az oldal üzemeltetője számára weboldal aktivitási jelentést állítson össze, és hogy további, a weboldal használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha ezt a törvény megköveteli, vagy az adott harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét más Google adatokkal semmiképpen sem fogja összekapcsolni. A Cookie-k használatát a megfelelő böngésző beállítások kiválasztásával akadályozhatja meg. Mindazonáltal, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem éri el a weboldal összes funkcióját. Ezen weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat a Google a fent meghatározott módon és célok érdekében felhasználja.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk.

 

Budapest, 2015. október 1.

 

Fel!